Biserica Fortificata din Biertan

Biertan este o comună tipic săsească, linistita si colorata, de care apartine si pitorescul sat Richis, aflat la doar 5 kilometri distanta.

Dupa ce ati terminat de admirat casele sasesti zugravite in culori vii si inscriptionate cu simboluri crestine si cronologice, in centrul Biertanului veti gasi una dintre cele mai impunătoare biserici fortificate din Transilvania, in jurul careia încă se mai păstrează străduțele pietruite peste care se intind arcade medievale vechi de sute de ani. Biserica-cetate, construita in stil gotic tarziu, pe fundaţiile unei construcţii romanice, este menționată prima dată in anul 1486, printr-un document al regelui Matei Corvin.
Din cele peste 160 biserici fortificate din Transilvania, biserica evanghelica din Biertan este una dintre cele mai bine conservate şi impresionante ca dimensiuni, fiind inclusă pe lista monumentelor istorice UNESCO.

Deoarece este asezata in varful unei coline, intrarea în cetate se face direct din piața centrală printr-o scară de lemn acoperită, lungă de 100 metri, care face legătura exteriorului fortificației cu interiorul si datează din 1795, la fel ca si usa superba de acces, decorata in stil renascentist. Scara trece pe lângă Turnul Paznicului, iar sus, in capăt, în faţa bisericii se află o piatră mare pe care, demult, erau aşezaţi toţi răufăcătorii pentru ca întreaga comunitate să-i recunoască.
Primul zid al fortificației cuprinde trei turnuri și un bastion iar al doilea zid are o înălțime de 8 metri, fiind împânzit de creneluri, stâlpi proptitorii și arce.

Altarul din biserica, realizat de mesteri din Viena si Nuremberg, este unul dintre cele mai impunătoare din Transilvania și conține 28 de picturi.

Unul dintre elementele de mare atracție pentru vizitatori îl constituie ușa sacristiei ce datează din 1515, realizată din lemn de stejar. Unicitatea este dată și de sistemul complicat de închidere manevrat printr-o cheie și o manivelă. Prin cheie sunt activate patru mecanisme iar prin manivelă alte cinsprezece, de aceea, in caz de asediu aici erau adăpostite toate bunurile de valoare ale comunității.

În intreriorul bisericii se găsesc câteva dintre steagurile breslelor locale, al țesătorilor, al rotarilor, al croitorilor, al pielarilor, al cismarilor și cojocarilor.

Una din dependintele cetatii, bastionul din est, cunoscut si ca “inchisoarea matrimoniala”, are o legendă care spune că soții ce se certau, înainte de divorț erau închiși în cetate pentru două săptămâni fiind nevoiți să se suporte. Aveau o singură lingură, o furculiță, o masă, un pat, un scaun și niciun cuțit. Din acest motiv, se pare ca în 300 de ani, la Biertan a avut loc un singur divort.

Patul din “inchisoarea matrimoniala”

Zona cu case vechi tradiţionale din Biertan, construite în stil baroc, a fost inclusa in lista monumentelor patrimoniului mondial UNESCO, dar farmecul medieval al micii localitati transilvane este prezent la fiecare pas, fiind totodata nu doar o incursiune in istorie, ci si o desprindere de agitatia cotidiana.

Si da, cred ca avem mare nevoie de aceste escapade linistite in alte lumi demult apuse, asa cum au fost ele, cu bune si mai putin bune, cu invataturi si vestigii ce indeamna la reflexie si contemplare, inspirationale si atemporale.

PS. Biertanul se afla la 30 de km dstanță de Sighișoara si 74 km de orașul Sibiu, iar din Bucuresti inseamna un drum de minim 5 ore.

English version:

Biertan is a typical Saxon commune, quiet and colorful, to which belongs the picturesque village of Richis, located only 5 kilometers away.

After you have finished admiring the Saxon houses painted in vivid colors and inscribed with Christian and chronological symbols, in the center of Biertan you will find one of the most imposing fortified churches in Transylvania, around which are still preserved cobbled streets with medieval arches, hundreds of years old. The fortress church, built in late Gothic style, on the foundations of a Romanesque construction, is first mentioned in 1486, through a document of King Matthew Corvinus.
Of the more than 160 fortified churches in Transylvania, the fortified evangelical church in Biertan is one of the best preserved and impressive in size, being included in the list of UNESCO historical monuments.

Because it is located on top of a hill, the entrance to the fortress is made directly from the central square by a 100 meter long covered wooden staircase that connects the exterior of the fortification with the interior and dates from 1795, as well as the beautiful access door, in renaissance style. The staircase passes by the Guard’s Tower, and at the top, in front of the church, there is a large stone on which, long ago, all the criminals were placed so that the whole community could recognize them.
The first wall of the fortification includes three towers and a bastion and the second wall is 8 meters high, being studded with battlements, props and arches.

The altar, made by craftsmen from Vienna and Nuremberg, is one of the most imposing in Transylvania and contains 28 paintings.

One of the elements of great attraction for visitors is the door of the sacristy dating from 1515, made of oak wood. The uniqueness is also given by the complicated locking system operated by a key and a crank. Four mechanisms are activated by the key and another fifteen by the crank, therefore, in case of siege, all the valuables of the community were housed here.

Inside the church are some of the flags of local guilds, weavers, spinners, tailors, skinners, shoemakers and furriers.

One of the outbuildings of the citadel, the eastern bastion, also known as the “matrimonial prison”, has a legend that says that spouses who quarreled before the divorce were imprisoned in the citadel for two weeks being forced to endure. They had only one spoon, a fork, a table, a bed, a chair, and no knife. For this reason, it seems that in 300 years, only one divorce has taken place in Biertan.

The area with traditional old houses, built in Baroque style has been included in the list of UNESCO World Heritage monuments, but the medieval charm of the small Transylvanian town is present at every step, being also not only a foray into history but also a detachment from daily hustle and bustle.
And yes, I think we need these quiet getaways in other long-gone worlds, as they were, with good and bad, with teachings and vestiges that call for reflection and contemplation, inspirational and timeless.

PS. Biertan is located 30 km away from Sighișoara and 74 km from the city of Sibiu, and from Bucharest it means a journey of at least 5 hours.

 

Photo credits: personal archive Ruxandra Chiurtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *